Dones de Ciència
Generalitat de Catalunya
Disseny d'exposició itinerant en suports transportables i opuscle
com a peça de difusió i coneixement de les dones científiques
catalanes més rellevants des del s.XV al XX, 2007 / Veure logotip / Veure calendari

< 7/10 >