Bronzes arcaics del Museu de Shanghai
Imatge gràfica coordinada i aplicada a catàleg exposició,
peces de difusió i senyalització exterior.
Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2003
  27 · 26 · 25 · 24 · 23 · 22 · 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 09 · 08 · 07 · 06 · 05 · 04 · 03 · 02 · 01