Los Primeros diez años
Llibre que commemora els deu anys de la llibreria oferint una pàgina de creació als clients,
amics i col·laboradors on poder transmetre aquest fet.
Coordinació, disseny i maquetació.
Loring Art. Libreria de Arte Contemporáneo, 2007

  27 · 26 · 25 · 24 · 23 · 22 · 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 09 · 08 · 07 · 06 · 05 · 04 · 03 · 02 · 01