El Palau Centelles. Seu del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
Disseny i maquetació de llibre.
© Fotografia: Pere Vivas
Generalitat de Catalunya. Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
, 2002
  27 · 26 · 25 · 24 · 23 · 22 · 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 09 · 08 · 07 · 06 · 05 · 04 · 03 · 02 · 01