Ciutat Vella, una altra mirada
Districte I Ciutat Vella
Disseny de calendari, 2010
© Fotografies Pere Vivas / Triangle Postals, 2009
Descarregar calendari en pdf

Disseny de calendari, 2009-2002

 

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01