Postals Moltex
 

V Trobada de Centres Ecumènics, 2010
Disseny de tríptic.
Centre Ecumènic de Catalunya

 

24 · 23 · 22 · 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 09 · 08 · 07 · 06 · 05 · 04 · 03 · 02 · 01