Club d'Opinió
Disseny per a cicle de conferències,
2008

 

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01